05 มกราคม 2553

[ลิ้ง] บทความน่ารู้ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ต้องขอขอบคุณ http://www.pratabong.com มาในที่นี้นะครับ สำหรับนักศึกษา กศน

ลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
ทฤษฎีบทเศษเหลือ
สมการพหุนาม ตอนที่หนึ่ง
สมการพหุนาม ตอนที่สอง
สมการพหุนาม ตอนที่สาม

สมการพหุนาม ตอนที่สี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น