05 มกราคม 2553

[ลิ้ง]บทความเพิ่มเติมน่ารู้ คณิตศาสตร์ ม .ปลาย

ต้องขอขอบคุณ http://www.pratabong.com/ ที่มีบทความดีๆให้ครับ อ่านเพิ่มเติมได้จาก Ebook
เซต
ตรรกศาสตร์
จำนวนจริง
ภาคตัดกรวย
ความสัมพันธ์
ฟังก์ชัน
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอกการิทึม
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ 
ลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
การอินทิเกรต
ลำดับ และอนุกรม
จำนวนเชิงซ้อน
เวกเตอร์
สถิติ (1) ค่ากลางของข้อมูล 
สถิติ (2) 
เมทริกซ์์
กำหนดการเชิงเส้น              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น