14 มกราคม 2553

[โครงงาน] บอร์ดนำเสนอโครงงาน

ส่วนประกอบของบอร์ดหลัก

 • ฟิวเจอร์บอร์ด แนะนำว่า่เป็นสีที่สุภาพ และของตกแต่ง
 • กระดูกงู หรือห่วงสำหรับร้อยเข้ากัน
 • รูปภาพโครงงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่ต้องนำมาประกอบในบอร์ด
 • รายชื่อกลุ่ม (กลุ่มที่,รายชื่อ,เลขประจำตัว,รูปผู้ทำโครงงาน)
 • อธิบายขั้นตอน (รายชื่ออุปกรณ์,วิธีทำพร้อมรูปประกอบ)
 •  วัตถุประสงค์ในการทำ
 •  แผ่นพับ (บางศูนย์การเรียนต้องทำแห่งต้องทำ)

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2555 19:24

  ดีเว่อร์ สั้นกระทัดรัด

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ11 สิงหาคม 2555 14:53

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

  ตอบลบ
 3. ดีมากค่ะ อ่านและทำความเข้าใจง่ายกว่าเว็ปอื่น
  ขอบคุนค่ะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2557 21:38

  ก็ดี

  ตอบลบ