06 มกราคม 2553

[ข่าว]กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผนึกกำลังกับ 3 พันธมิตร จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์”กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์บนถนนโยธี และถนนพระรามที่ 6  ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   และคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กไทย ได้เรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด  พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิด  และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์  รับวันเด็กแห่งชาติ  ปี  2553” ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2553  ตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น  ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ถนนพระรามที่ 6

        ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า  ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์  มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสังคมไทยให้มีความาเข้มแข็ง  เป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศและที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสติปัญญา  พัฒนาคน  ที่เป็นทรัพยากรประเทศ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ดังที่นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้  แก่เด็ก ๆ ทุกคนว่า “คิดสร้างสรรค์  ขยันใฝ่รู้  เชิดชูคุณธรรม”  ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  จึงสานต่อแนวความคิดดังกล่าว  จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชนไทยหันมาให้ความสนใจในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น
จากการประสบผลสำเร็จอย่างสูงในการจัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์  นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา  ที่มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 35,000 คน ทั้งผู้ปกครอง  ครู  นักเรียน  และครอบครัวได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  เพื่อตอกย้ำความสำเร็จดังกล่าว ในปี 2553 นี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ผนึกกำลังกับอีก 3 พันธมิตรเพื่อนบ้านบนถนนโยธี  และถนนพระรามที่ 6 ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   และคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ  ปี 2553”  ขึ้นอีกครั้งเป็นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2553  โดยทั้ง 4 กระทรวง ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์  พัฒนาความคิด  ในรูปแบบของสถานีแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งถือเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่  โดยในปีนี้ มีมากกว่า 100 กิจกรรม  ใน 45 สถานีการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง บนถนนสายวิทยาศาสตร์แห่งนี้


ที่มาของข่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น