28 ธันวาคม 2552

[พื้นฐาน] เงื่อนไขการจบการศึกษา

1.ต้องเรียนและผ่านการประเมินขั้นต่ำืทั้ง 8 วิชา (สอบได้เกรด 1 ขึ้นไป)

2.เก็บกิจกรรมพัฒนาชีวิต(กพช) ครบ100 ชม.เรียนรู้

3.ผ่านคุณสมบัติตามที่เขตการศึกษากำหนด เช่น เรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรียนวิชาชีพ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น