28 ธันวาคม 2552

[พื้นฐาน] เอกสารในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน

2.รูปถ่าย 1 นิ้วสองใบ (ติดบัตรและแฟ้มประวัติ แนะนำว่าถ่ายไว้ 1โหลเลยใช้เยอะ)

3.สำเนาบัตรประชาชน

4.วุฒิการศึกษา

5.ใบรับรองแพทย์(บางแห่งต้องใช้)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น