28 ธันวาคม 2552

[พื้นฐาน] คุณสมบัติของนักศึกษากศน

1.ต้องไม่เป็นผู้ติดโรคร้ายแรง หรือโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจของสังคม

2.อายุ16ปีขึ้นไป

3.สัญชาติไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น